Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms open

Antonyms OPEN ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms open

Antonyms OPEN ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. close
    ตรงข้ามกับ open
  2. closed
    ตรงข้ามกับ open
  3. shut
    ตรงข้ามกับ open

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms open"