Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms drop

Antonyms DROP ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms drop

Antonyms DROP ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. rise
    ตรงข้ามกับ drop

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms drop"