About us

Last updated: June 1, 2022

Wordy Guru คืออะไร?

wordy guru รอบรู้คำศัพท์ คือระบบที่ kint studio พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมเหล่าคำและกลุ่มคำของแต่ละภาษา โดยเน้นที่ภาษาไทยก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจะเริ่มขยายไปภาษาต่าง ๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้อนรับการเปิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) แล้วก็ขยายไปยังทุกภาษาทั่วโลก เพื่อให้ผู้คนในที่เกี่ยวกับภาษานั้น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในระบบคลังคำศัพท์ที่จะรวบรวมไว้ให้เป็นกลุ่มประเภทหรือแต่ละลักษณะให้ พร้อมทั้งยังสามารถใช้งานด้วยการค้นหา ดูรายการคำทั้งหมด มีคำแปล ความหมาย และคำอ่านในตัว

wordy guru รอบรู้คำศัพท์ เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การค้นหากลุ่มคำที่มีความหลายทั้งประเภท ชนิด กลุ่มภูมิภาค หรือวัฒนธรรม เช่น คำไวพจน์ ที่เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่กลับเขียนต่างกัน คำสุภาษิต คำพังเพย ที่เป็นกลุ่มคำที่ใช้เปรียบเทียบเปรียบเปรย หรือคำผญา ที่เป็นภูมิปัญญาของปราชน์ชาวอีสาน หรือพจนานุกรมภาษา ไทย-พม่า ไทย-ลาว เป็นต้น โดยทั้งหมดได้ถูกกลั่นกรองและเรียบเรียงเป็นชุดรายการของคำไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง พร้อมทั้งยังมีแอปพลิเคชันเฉพาะให้ผู้ที่สนใจทำการดาวน์โหลดไปใช้งานกันแบบฟรี ๆ ได้ทันที

นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคำไหน ภาษาใด ก็จะถูกรวบรวมไว้ในระบบคลังคำศัพท์ให้คุณได้ศึกษา ค้นคว้า และใช้อ้างอิง ทั้งนี้ระบบคลังคำศัพท์มีประโยชน์กับทุกคนทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยทั้งวัยทำงานและนักเรียนนักศึกษา โดยสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกช่องทางทั้งเว็บและแอปพลิเคชัน Windows Phone, Android และ iOS ได้ทันทีเพียงเลือกคำศัพท์ตามแอปพลิเคชันที่ต้องการ

 

การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด

Wordy Guru รอบรู้คำศัพท์

ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนมือถือ

การใช้งานบนเว็บไชต์มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน แต่การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือสะดวกกว่า
เรามีให้ดาวน์โหลดไว้ใช้บนมือถือของคุณ โหลดได้เลย