Wordy Guru รอบรู้คำศัพท์

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้มากมาย อัปเดตใหม่ทุกวัน

180 สํานวนสุภาษิต พร้อมความหมาย

180 สํานวนสุภาษิต พร้อมความหมาย

สุภาษิตไทย คือ คำที่มุ่งสั่งสอนให้ ประพฤติปฏิบัติดี โดยเป็นเพียง คำสั้น ๆ มีความคมคาย ไพเราะ น่าฟัง จำง่าย

พ.ย. 28, 65

ผู้หมั่นในการงาน จึงควรอยู่ในราชการ

ผู้หมั่นในการงาน จึงควรอยู่ในราชการ

ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาท เป็นผู้รอบคอบ จัดการงานเรียบร้อย จึงควรอยู่ในราชการ

พ.ย. 15, 65

คนโง่ได้ยศก็ไม่เกิดประโยชน์

คนโง่ได้ยศก็ไม่เกิดประโยชน์

ผู้มีปัญญาทรามได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติเพื่อความเบียดเบียนตน และคนอื่น

พ.ย. 15, 65

Have a nice day! สำนวนดี ๆ ที่น่าใช้

Have a nice day! สำนวนดี ๆ ที่น่าใช้

ได้พบเห็นคำว่า Have a nice day ผ่านตาหลายครั้ง วันนี้เราจะพามาดูความหมายและตัวอย่างสำนวนที่เกี่ยวข้องกัน ไปดูกันเลย

พ.ย. 14, 65

"สังเกต" หรือ "สังเกตุ" คำไหนเขียนถูกต้อง

"สังเกต" หรือ "สังเกตุ" คำไหนเขียนถูกต้อง

เป็นอีกหนึ่งคำในภาษาไทยที่มักจะเขียนและสะกดผิดกันมาเรื่อย ๆ หลายคนเข้าใจว่า ต้องเขียนว่า "สังเกตุ" คือ มีสระอุ ใต้ "ต. เต่า"

พ.ย. 13, 65

หญ้าแพรก หมายถึงอะไร?

หญ้าแพรก หมายถึงอะไร?

หญ้าแพรก นอกจากจะหมายถึงหญ้าชนิดหนึ่งแล้ว จะยังมีความหมายแฝงอื่น ๆ อีก

มิ.ย. 9, 65

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

สำนวน "รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม" หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

มิ.ย. 8, 65

เก็บหอมรอมริบ หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

เก็บหอมรอมริบ หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

สุภาษิต "เก็บหอมรอมริบ" หมายถึง เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กละน้อย ในที่สุดก็จะเพิ่มพูนขึ้นเป็นจำนวนมาก

มิ.ย. 7, 65

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึงอะไร พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

"เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน" หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย, ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา (การสะสมหรือเก็บออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนมีมากขึ้น)

มิ.ย. 7, 65

วรรณกรรม

วรรณกรรม

มาเรียนรู้ภาษาไทยกันต่อกับเรื่อง "วรรณกรรม" ที่ยกยอดมาจากบทความที่แล้วเรื่อง "วรรณคดี"

มิ.ย. 1, 65

ศูนย์รวมคำศัพท์

รายการหมวด/กลุ่มคำศัพท์ที่เป็นที่นิยม

แบ่งตามภาษา

แยกหมวดหมู่คำศัพท์ออกตามภาษาหลัก