บทความน่ารู้

รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน

กริยา 3 ช่อง คือ คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หรือใช้แสดงถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ได้แก่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

กริยา 3 ช่อง คือ คำที่ใช้เพื่อบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา หรือเป็นคำที่ใช้แสดงถึงอาการหรือเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดขึ้น ได้แก่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต

 

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและไม่เจาะลึกมากนัก กริยา 3 ช่อง ก็ตรงตามความหมาย คือ มี 3 รูปแบบ หรือ 3 ช่อง (บางคำก็เหมือนกันทั้ง 3 คำ บางคำก็ต่างกัน หรืออาจเพิ่ม ed ท้ายคำกริยานั้น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความจำอยู่บ้าง) ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมคำกริยาที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกันมา ดังนี้

 

กริยา 3 ช่อง ใช้ยังไง?

คำกริยาในแต่ละช่องจะนำไปใช้เพื่อที่จะสื่อความหมายให้ผู้รับสาร เข้าใจถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ได้ถูกต้อง อาจสรุปอย่างง่าย ๆ ได้ตามด้านล่าง ดังนี้

  1. กริยาช่องที่ 1 คือ ปัจจุบัน หรือ Base Form / Infinitive
  2. กริยาช่องที่ 2 คือ อดีต หรือ Simple Past Tense
  3. กริยาช่องที่ 3 คือ คำกริยาที่ใช้ใน Perfect Tense ทุกชนิด และ Passive Voice หรือ Past Participle

 

 

ตารางกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 ใช้คำเดียวกัน

รวมคำกริยา3ช่อง แบบที่ช่องที่ 2 และ 3 เขียนเหมือนกัน

ช่องที่ 1
(Base Form)
ช่องที่ 2
(Past)
ช่องที่ 3
(Past Participle)
ความหมาย
beatbeatbeatตี
bendbentbentหัก, งอ
besetbesetbesetโอบล้อมรอบด้าน
betbetbetพนัน
bindboundboundผูกติดกัน
bleedbledbledเลือดออก
breedbredbredผสมพันธ์
bringbroughtbroughtนำมา
broadcastbroadcastbroadcastออกอากาศ
buildbuiltbuiltสร้าง
burnburned/burntburned/burntเผา
burstburstburstระเบิดออก
buyboughtboughtซื้อ
castcastcastหล่อเหล็ก
catchcaughtcaughtจับ
clingclungclungพิง
comecamecomeมา
costcostcostมีราคา
creepcreptcreptคืบคลาน
cutcutcutตัด
dealdealtdealtจัดการ
digdugdugขุด
divedived/dovedivedดำน้ำ
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtฝัน
feedfedfedให้อาหารสัตว์
feelfeltfeltรู้สึก
fightfoughtfoughtต่อสู้
findfoundfoundพบ
fitfitfitพอเหมาะ
fleefledfledหลบหนี
flingflungflungเขวี้ยง
getgotgotเอา, ได้รับ
grindgroundgroundบด
hanghunghungแขวน
hanghungedhangedแขวนคอ
hearheardheardได้ยิน
hithithitตี
holdheldheldถือ
hurthurthurtทำร้าย
keepkeptkeptเก็บรักษา
kneelkneltkneltคุกเข่า
knitknitknitถัก
laylaidlaidวางไข่
leadledledนำ
leapleaped/leptleaped/leptกระโดด
learnlearned/learntlearned/learntเรียน
leaveleftleftออกจาก
lendlentlentให้ยืม
letletletอนุญาต
lightlighted/litlightedจุดไฟ
loselostlostทำหาย
makemademadeทำ
meanmeantmeantหมายถึง
meetmetmetพบ
misspellmisspelled /misspeltmisspelled/ misspeltสะกดผิด
mowmowedmowed/mownตัดหญ้า
nabnabednabedจับ, ยึด
nagnagednagedดุด่า
needneededneededต้องการ
nibblenibblednibbledเล็ม, แทะ
paypaidpaidจ่าย
pleadpledpledอ้อนวอน, ขอโทษ
proveprovedproved/provenพิสูจน์
putputputวาง
quitquitquitเลิก
readreadreadอ่าน
ridridridขจัด
sawsawedsawed/sawnเลื่อย
saysaidsaidพูด
seeksoughtsoughtค้นหา
sellsoldsoldขาย
sendsentsentส่ง
setsetsetจัดวาง
sewsewedsewed/sewnเย็บ
shaveshavedshaved/shavenโกน
shedshedshedเท, กันน้ำ, ทิ้ง
shineshoneshoneเปล่งแสง
shoeshoedshoed/shodซ่อมรองเท้า
shootshotshotยิง
showshowedshowed/shownแสดง
shutshutshutปิด
sitsatsatนั่ง
sleepsleptsleptนอน
slideslidslidเลื่อน
slingslungslung ขว้าง, คล้อง
slitslitslitสอดกรีดตามยาว
sowsowedsowed/sownหว่านพืช
speedspedspedเร่งความเร็ว
spendspentspentใช้จ่าย
spillspilled/spiltspilled/spiltทำหก
spinspunspunปั่น
spitspit/spatspitบ้วนน้ำลาย
splitsplitsplitแยกออกจากกัน
spreadspreadspreadแผ่
springsprang/sprungsprungกระโดด
standstoodstoodยืน
stickstuckstuckติดอยู่กับ
stingstungstungปล่อยเหล็กไน
strikestruckstruckตี
stringstrungstrungขึ้นสาย, ร้อยลูกปัด
sweepsweptsweptกวาด
swellswelledswelled/swollenบวม
swingswungswungแกว่ง
teachtaughttaughtสอน
telltoldtoldบอก
thinkthoughtthoughtคิด
thrivethrived/throvethrivedเติบโต
thrustthrustthrustผลักเข้าไปอย่างรุนแรงและทันที
understandunderstoodunderstoodเข้าใจ
upholdupheldupheldยกไว้
upsetupsetupsetเสียใจ
weaveweaved/woveweaved/wovenทอ
wedwedwedแต่งงาน
weepweptweptร้องไห้
windwoundwoundไขลาน
winwonwonชนะ
withholdwithheldwithheldเก็บไว้
withstandwithstoodwithstoodทนฟ้าทนฝน
wringwrungwrungบิด

หากจะหาคำกริยา 3 ช่องอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็กดเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างได้เลย

ค้นหา "กริยา 3 ช่อง" หมวดหมู่ "กริยา3ช่อง"

 รู้หรือไม่?

  1. กริยา 3 ช่อง ใช้ยังไง?

    กริยา 3 ช่อง ใช้เพื่อระบุลักษณะช่วงเวลาและลักษณะเหตุการณ์ใน Tense ดังนี้ 1. กริยาช่อง 1 (Base Form) ใช้เล่าถึงเหตุการณ์ทั่วไป หรือปัจจุบัน 2. กริยาช่อง 2 (Simple Past Tense) ใช้บอกเล่าเรื่องที่เกิดในอดีต 3. กริยาช่อง 3 (Past Participle) ใช้บอกเหตุการณ์ที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว จบสิ้นแล้ว โดยคำกริยาเหล่านี้จะใช้ใน Perfect Tense, Passive Voice และ Past Participle


อ่านต่อเพิ่มเติม


 หมวดหมู่ กริยา 3 ช่อง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "รวมกริยา 3 ช่อง ที่ช่อง 2 และ 3 เหมือนกัน"