คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable

ตรงข้ามกับ crazy

หมวดหมู่ crazy 

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่