ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sane, balanced, equal, tame, unangry, wise, reasonable

    ความหมายตรงข้ามกับ crazy

    แปลว่า บ้า

    ความหมายตรงข้ามกับ crazy