ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "send"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  send

  ความหมายตรงข้ามกับ take

  ความหมายตรงข้ามกับ take

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  send

  ความหมายตรงข้ามกับ get

  ความหมายตรงข้ามกับ get

 • 3/3

  send

  ความหมายตรงข้ามกับ receive

  ความหมายตรงข้ามกับ receive

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "send"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
givetake
bringtake away