คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

send

ตรงข้ามกับ take

หมวดหมู่ take 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ get

หมวดหมู่ get 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ receive

หมวดหมู่ receive 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary send แปลว่า:

 1. ส่งข่าว

 2. จัดส่ง

 3. ส่ง

 4. ส่ง, นำส่ง, จัดส่ง

 5. ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

 6. ปล่อยออก, เปล่งออกมา, ขับออก

 7. ทำให้ปิติยินดี, ทำให้ตื่นเต้น

 8. ส่งข่าว, ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง

 ภาพประกอบ

 • send
 • send
 • send

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "send"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่