ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "simple"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  simple

  ความหมายตรงข้ามกับ difficult

  ความหมายตรงข้ามกับ difficult

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  simple

  ความหมายตรงข้ามกับ complex

  ความหมายตรงข้ามกับ complex

 • 3/3

  simple

  ความหมายตรงข้ามกับ fancy

  ความหมายตรงข้ามกับ fancy

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "simple"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
easydifficult
complicatedsimple
difficulteasy