คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

single

ตรงข้ามกับ married

หมวดหมู่ married 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ plural

หมวดหมู่ plural 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary single แปลว่า:

  1. แท่ง

  2. โสด

  3. แท่ง

  4. แท่ง

  5. เดี่ยว, โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว

  6. หนึ่งเดียว

  7. เอกา

  8. โสด, ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน

 ภาพประกอบ

  • single
  • single

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "single"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่