ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "single"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  single

  ความหมายตรงข้ามกับ married

  ความหมายตรงข้ามกับ married

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  single

  ความหมายตรงข้ามกับ plural

  ความหมายตรงข้ามกับ plural

คำศัพท์ หมวด "married" เหมือนกับ "single"   ได้แก่