ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "slow"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  slow

  ความหมายตรงข้ามกับ fast

  ความหมายตรงข้ามกับ fast

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  slow

  ความหมายตรงข้ามกับ quick

  ความหมายตรงข้ามกับ quick

 • 3/3

  slow

  ความหมายตรงข้ามกับ rapid

  ความหมายตรงข้ามกับ rapid