คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

slow

ตรงข้ามกับ fast

หมวดหมู่ fast

ตรงข้ามกับ quick

หมวดหมู่ quick

ตรงข้ามกับ rapid

หมวดหมู่ rapid

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary slow แปลว่า:

 1. (adj) ช้า, ชักช้า, อืดอาด

 2. (adv) ช้ากว่าเวลาจริง

 3. (adj) ช้ากว่าเวลาจริง, ล่าช้า

 4. (adj) ซึ่งลังเล, ซึ่งรีๆ รอๆ

 5. (adj) ที่ใช้เวลานาน, ที่ใช้เวลามาก

 6. (vt) ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ), (สภาพ) ไม่คล่อง (ทางธุรกิจ)

 7. (adv) อย่างช้า, ด้วยความเร็วต่ำ

 8. (adj) อืด

 9. (v) เฉื่อย

 ภาพประกอบ

 • slow เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน slow ตรงข้ามกับ fast หมวด fast
 • slow เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน slow ตรงข้ามกับ quick หมวด quick
 • slow เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน slow ตรงข้ามกับ rapid หมวด rapid

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

fast same self-control send silence simple single soon succeed

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "slow"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่