Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด V

Antonyms หมวด V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด V

Antonyms หมวด V ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. vague
  ตรงข้ามกับ clear
 2. vague
  ตรงข้ามกับ definite
 3. valuable
  ตรงข้ามกับ worthless
 4. vanish
  ตรงข้ามกับ appear
 5. vast
  ตรงข้ามกับ little
 6. vast
  ตรงข้ามกับ small
 7. vast
  ตรงข้ามกับ tiny
 8. vertical
  ตรงข้ามกับ horizontal
 9. victory
  ตรงข้ามกับ defeat
 10. villain
  ตรงข้ามกับ hero
 11. virtue
  ตรงข้ามกับ vice
 12. visible
  ตรงข้ามกับ invisible
 13. visitor
  ตรงข้ามกับ host
 14. visitor
  ตรงข้ามกับ hostess
 15. voluntary
  ตรงข้ามกับ involuntary
 16. voluntary
  ตรงข้ามกับ reluctant

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด V"