รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม 200 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept deny
3 Accept decline
4 Accept reject
5 Achieve failure
6 Achieve fail
7 Ally stranger
8 Ancient modern
9 Answer question
10 Awake asleep
11 Bad angelic
12 Bad good
13 Beautiful ugly
14 Big small
15 Brave cowardly
16 Break restore
17 Break fix
18 Break repair
19 Bright dim
20 Bright dull
21 Bright blunt
22 Bring remove
23 Build destroy
24 Build demolish
25 Build wreck
26 Busy idle
27 Buy sell
28 Calm excited
29 Calm turbulence
30 Calm panic
31 Calm agitated
32 Calm anxious
33 Careful rush
34 Center edge
35 Cheap expensive
36 Clean dirty
37 Cold hot
38 Common exceptional
39 Common unique
40 Common extraordinary
41 Common uncommon
42 Common rare
43 Correct wrong
44 Create demolish
45 Create wreck
46 Dawn sunset
47 Deep shallow
48 Destroy create
49 Difficult easy
50 Disease healthy
51 Doctor patient
52 Dumb intelligent
53 Dumb smart
54 Dumb clever
55 Early later
56 Early late
57 Enormous tiny
58 Evil good
59 Evil– good
60 Exciting boring
61 Fail pass
62 Fancy plain
63 Finish go
64 Finish start
65 Fresh stale
66 Full empty
67 Generous stingy
68 Giant dwarf
69 Give take
70 Give receive
71 Give get
72 Go come
73 Great small
74 Great tiny
75 Great little
76 Greedy generous
77 Handsome ugly
78 Happy sad
79 Happy miserable
80 Hate love
81 Hate worship
82 Hello good bye
83 Hi good bye
84 His hers
85 Hold let go
86 Honest dishonesty
87 Honest lie
88 Huge tiny
89 Huge tiny
90 Huge little
91 Huge minute
92 Huge small
93 Immense tiny
94 Impolite courteous
95 Impolite polite
96 Increase reduce
97 Increase decrease
98 Individual group
99 Inexpensive expensive
100 Interesting boring
101 Joy sadness
102 Kind cruel
103 Large little
104 Large small
105 Large tiny
106 Laugh weep
107 Lazy energetic
108 Lazy industrious
109 Leave arrive
110 Leave stay
111 Light dark
112 Light heavy
113 Light shade
114 Loose tight
115 Lose find
116 Lost found
117 Love hate
118 Mad pleased
119 Mad happy
120 Mad sane
121 Many few
122 Mature immature
123 More less
124 Most least
125 Move stay
126 Noisy quiet
127 Noisy quiet
128 Noisy soft
129 None any
130 None all
131 None some
132 Occupied free
133 Occupied vacant
134 Offend please
135 Often seldom
136 Ordinary uncommon
137 Ordinary extraordinary
138 Ordinary exceptional
139 Ordinary irregular
140 Ordinary unique
141 Ordinary rare
142 Ordinary unusual
143 Over under
144 Pass fail
145 Pass failure
146 Pass fail
147 Patient impatient
148 Pretty ugly
149 Qualified unqualified
150 Retain let go
151 Rise drop
152 Rude courteous
153 Rude polite
154 Run walk
155 Safe dangerous
156 Self-control excited
157 Self-control turbulence
158 Self-control anxious
159 Send receive
160 Send get
161 Send take
162 Sensational dull
163 Sensational blunt
164 Sharp blunt
165 Sharp dim
166 Sharp dull
167 Show hide
168 Shy outgoing
169 Silence noisy
170 Simple fancy
171 Simple complex
172 Simple difficult
173 Slow rapid
174 Slow quick
175 Slow fast
176 Smile frown
177 Stay leave
178 Stingy generous
179 Strong weak
180 Strong feeble
181 Strong weakness
182 Succeed failure
183 Succeed fail
184 Summer winter
185 Talkative quiet
186 Talkative soft
187 Tame wild
188 Thick skinny
189 Thick slender
190 Thick thin
191 Thin thick
192 Upset comfort
193 Vast tiny
194 Warm cold
195 Warm chilly
196 Warm cool
197 Wicked angelic
198 Wicked good
199 Win lose
200 Win loss

เมนูแนะนำ

Vocab cloud