รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept reject
3 Accept deny
4 Accept decline
5 Accomplishment failure
6 Achieve failure
7 Achieve fail
8 Add subtract
9 Afraid confident
10 Allow forbid
11 Ancient modern
12 Answer question
13 Antonym synonym
14 Arrive depart
15 Attack defend
16 Awake asleep
17 Bad good
18 Bad angelic
19 Beautiful ugly
20 Better worse
21 Bitter sweet
22 Brave cowardly
23 Break restore
24 Break repair
25 Bright dim
26 Bright dull
27 Bright blunt
28 Bring take away
29 Busy idle
30 Calm anxious
31 Calm agitated
32 Calm excited
33 Careful careless
34 Careful rush
35 Cheap expensive
36 City country
37 Clean dirty
38 Common exceptional
39 Common extraordinary
40 Common uncommon
41 Common unique
42 Common rare
43 Correct incorrect
44 Correct wrong
45 Dawn sunset
46 Deep shallow
47 Demand supply
48 Disease healthy
49 Dismiss adjourn
50 Doctor patient
51 Dull sharp
52 Dumb intelligent
53 Dumb clever
54 Early later
55 Early late
56 Encourage discourage
57 Encourage opposed
58 End begin
59 Exciting boring
60 Expand contract
61 Fail pass
62 Famous unknown
63 Fat thin
64 Fat slender
65 Finish start
66 Finish go
67 Forward backward
68 Free restricted
69 Full empty
70 Funny sad
71 Generous stingy
72 Giant dwarf
73 Give receive
74 Give take
75 Give get
76 Go come
77 Great small
78 Great little
79 Great tiny
80 Handsome ugly
81 Happy miserable
82 Happy sad
83 Hard soft
84 Honest lie
85 Honest dishonesty
86 Huge minute
87 Huge little
88 Huge tiny
89 Huge tiny
90 Huge small
91 Impolite courteous
92 Important trivial
93 Imprison freedom
94 Increase reduce
95 Increase decrease
96 Inside outside
97 Interesting boring
98 Kind cruel
99 Landlord tenant
100 Large small
101 Large tiny
102 Large little
103 Last first
104 Last primary
105 Lazy energetic
106 Lazy industrious
107 Lonely crowded
108 Lose find
109 Lost found
110 Loud soft
111 Loud quiet
112 Love hate
113 Many few
114 Minimum maximum
115 Mistake accuracy
116 Most least
117 Mother father
118 Never always
119 New secondhand
120 Noisy quiet
121 Noisy quiet
122 Noisy soft
123 None any
124 None all
125 None some
126 Nothing something
127 Occupied empty
128 Occupied vacant
129 Offend please
130 Often seldom
131 Old young
132 Ordinary irregular
133 Ordinary rare
134 Ordinary uncommon
135 Ordinary exceptional
136 Ordinary unusual
137 Over under
138 Pass fail
139 Pass fail
140 Pass failure
141 Patient impatient
142 Poor rich
143 Raise lower
144 Remember forget
145 Right-side-up upside-down
146 Rise drop
147 Rough smooth
148 Rude polite
149 Rude courteous
150 Run walk
151 Safe dangerous
152 Satisfactory unsatisfactory
153 Self-control agitated
154 Self-control anxious
155 Self-control excited
156 Send take
157 Send get
158 Sensational blunt
159 Serious trivial
160 Sharp dim
161 Sharp dull
162 Sharp blunt
163 Shy outgoing
164 Sick healthy
165 Single married
166 Sit stand
167 Slow fast
168 Slow quick
169 Sour sweet
170 Stingy generous
171 Stop go
172 Stop start
173 Strong weak
174 Strong weakness
175 Strong feeble
176 Stupid clever
177 Stupid intelligent
178 Stupid smart
179 Talkative quiet
180 Talkative soft
181 Tall short
182 Tell the truth dishonesty
183 Thick skinny
184 Thick thin
185 Thick slender
186 Thin thick
187 Together alone
188 Together apart
189 Top bottom
190 Truth dishonesty
191 Understand misunderstand
192 Upset stabilize
193 Vanish appear
194 Visitor hostess
195 Visitor host
196 Warm chilly
197 Warm cold
198 Warm cool
199 Wide narrow
200 Within outside

เมนูแนะนำ

Vocab cloud

ดูตามหมวดหมู่