รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept decline
3 Accept reject
4 Accept deny
5 Accomplishment failure
6 Achieve failure
7 Achieve fail
8 Add subtract
9 Afraid confident
10 Allow forbid
11 Ancient modern
12 Answer question
13 Antonym synonym
14 Arrive depart
15 Attack defend
16 Awake asleep
17 Bad good
18 Bad angelic
19 Beautiful ugly
20 Better worse
21 Bitter sweet
22 Brave cowardly
23 Break restore
24 Bright dull
25 Bright blunt
26 Bright dim
27 Bring take away
28 Busy idle
29 Calm agitated
30 Calm excited
31 Calm anxious
32 Careful rush
33 Careful careless
34 Cheap expensive
35 City country
36 Clean dirty
37 Common unique
38 Common uncommon
39 Common rare
40 Common extraordinary
41 Common exceptional
42 Correct wrong
43 Correct incorrect
44 Dawn sunset
45 Deep shallow
46 Demand supply
47 Disease healthy
48 Dismiss adjourn
49 Doctor patient
50 Dull sharp
51 Dumb intelligent
52 Dumb clever
53 Early late
54 Early later
55 Encourage opposed
56 Encourage discourage
57 End begin
58 Exciting boring
59 Expand contract
60 Fail pass
61 Famous unknown
62 Fat thin
63 Fat slender
64 Finish go
65 Finish start
66 Forward backward
67 Free restricted
68 Full empty
69 Funny sad
70 Generous stingy
71 Give get
72 Give take
73 Give receive
74 Go come
75 Great little
76 Great small
77 Great tiny
78 Handsome ugly
79 Happy sad
80 Happy miserable
81 Hard soft
82 Honest lie
83 Honest dishonesty
84 Huge little
85 Huge minute
86 Huge small
87 Huge tiny
88 Huge tiny
89 Impolite courteous
90 Important trivial
91 Imprison freedom
92 Increase decrease
93 Increase reduce
94 Inside outside
95 Interesting boring
96 Kind cruel
97 Landlord tenant
98 Large tiny
99 Large small
100 Large little
101 Last first
102 Last primary
103 Lazy industrious
104 Lazy energetic
105 Lonely crowded
106 Lose find
107 Lost found
108 Loud quiet
109 Loud soft
110 Love hate
111 Many few
112 Minimum maximum
113 Miscellaneous specific
114 Mistake accuracy
115 Most least
116 Mother father
117 Never always
118 New secondhand
119 Noisy quiet
120 Noisy soft
121 Noisy quiet
122 None some
123 None any
124 None all
125 Nothing something
126 Occupied empty
127 Occupied vacant
128 Offend please
129 Often seldom
130 Old young
131 Ordinary uncommon
132 Ordinary exceptional
133 Ordinary unusual
134 Ordinary irregular
135 Over under
136 Pass fail
137 Pass failure
138 Pass fail
139 Patient impatient
140 Poor rich
141 Raise lower
142 Ready unprepared
143 Remember forget
144 Right-side-up upside-down
145 Rise drop
146 Rough smooth
147 Rude courteous
148 Rude polite
149 Run walk
150 Safe dangerous
151 Same different
152 Satisfactory unsatisfactory
153 Self-control excited
154 Self-control anxious
155 Self-control agitated
156 Send take
157 Send get
158 Sensational blunt
159 Serious trivial
160 Sharp dull
161 Sharp blunt
162 Sharp dim
163 Shy outgoing
164 Sick healthy
165 Single married
166 Sit stand
167 Slow fast
168 Slow quick
169 Sour sweet
170 Stingy generous
171 Stop start
172 Stop go
173 Strong weak
174 Strong weakness
175 Strong feeble
176 Stupid clever
177 Stupid smart
178 Stupid intelligent
179 Talkative quiet
180 Talkative soft
181 Tall short
182 Tell the truth dishonesty
183 Thick thin
184 Thick slender
185 Thick skinny
186 Thin thick
187 Together alone
188 Together apart
189 Top bottom
190 Truth dishonesty
191 Understand misunderstand
192 Upset stabilize
193 Vanish appear
194 Visitor hostess
195 Visitor host
196 Warm cool
197 Warm cold
198 Warm chilly
199 Wide narrow
200 Within outside

เมนูแนะนำ

Vocab cloud