รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept reject
3 Accept decline
4 Accept deny
5 Achieve fail
6 Achieve failure
7 Add subtract
8 Afraid confident
9 Allow forbid
10 Ancient modern
11 Answer question
12 Antonym synonym
13 Arrive depart
14 Attack defend
15 Awake asleep
16 Bad good
17 Bad angelic
18 Beautiful ugly
19 Better worse
20 Big small
21 Bitter sweet
22 Brave cowardly
23 Break repair
24 Break restore
25 Bright dull
26 Bright dim
27 Bright blunt
28 Bring take away
29 Build demolish
30 Busy idle
31 Calm panic
32 Calm excited
33 Calm agitated
34 Calm anxious
35 Careful rush
36 Careful careless
37 Cheap expensive
38 City country
39 Clean dirty
40 Cold hot
41 Common uncommon
42 Common exceptional
43 Common extraordinary
44 Common unique
45 Common rare
46 Correct incorrect
47 Correct wrong
48 Dawn sunset
49 Deep shallow
50 Demand supply
51 Difficult easy
52 Disease healthy
53 Dismiss adjourn
54 Doctor patient
55 Dull polish
56 Dull sharp
57 Dumb smart
58 Dumb clever
59 Dumb intelligent
60 Early late
61 Early later
62 Evil good
63 Exciting boring
64 Expand contract
65 Fail pass
66 Fat thin
67 Fat slender
68 Finish start
69 Finish go
70 Forgive blame
71 Free restricted
72 Full empty
73 Funny sad
74 Generous stingy
75 Give take
76 Give receive
77 Give get
78 Go come
79 Great little
80 Great small
81 Great tiny
82 Handsome ugly
83 Happy miserable
84 Happy sad
85 Hard soft
86 Hello good bye
87 Hold let go
88 Honest lie
89 Honest dishonesty
90 Huge minute
91 Huge tiny
92 Huge small
93 Huge little
94 Huge tiny
95 Impolite courteous
96 Important trivial
97 Imprison freedom
98 Increase reduce
99 Increase decrease
100 Inside outside
101 Interesting boring
102 Kind cruel
103 Landlord tenant
104 Large tiny
105 Large small
106 Large little
107 Last first
108 Lazy industrious
109 Lazy energetic
110 Leave arrive
111 Lonely crowded
112 Loose tight
113 Lose find
114 Lost found
115 Loud soft
116 Loud quiet
117 Love hate
118 Many few
119 Messy neat
120 Minimum maximum
121 Most least
122 Mother father
123 Never always
124 Noisy soft
125 Noisy quiet
126 Noisy quiet
127 None some
128 None any
129 None all
130 Nothing something
131 Occupied empty
132 Occupied vacant
133 Offend please
134 Often seldom
135 Old young
136 Ordinary uncommon
137 Ordinary irregular
138 Ordinary rare
139 Ordinary unusual
140 Ordinary exceptional
141 Over under
142 Pass failure
143 Pass fail
144 Pass fail
145 Patient impatient
146 Poor rich
147 Remember forget
148 Right-side-up upside-down
149 Rise drop
150 Rough smooth
151 Rude courteous
152 Rude polite
153 Satisfactory unsatisfactory
154 Self-control anxious
155 Self-control excited
156 Self-control agitated
157 Serious trivial
158 Sharp dull
159 Sharp dim
160 Sharp blunt
161 Shy outgoing
162 Sick healthy
163 Single married
164 Sit stand
165 Slow rapid
166 Slow fast
167 Slow quick
168 Sour sweet
169 Stingy generous
170 Stop start
171 Stop go
172 Strong feeble
173 Strong weakness
174 Strong weak
175 Stupid intelligent
176 Stupid smart
177 Stupid clever
178 Talkative quiet
179 Talkative soft
180 Tall short
181 Tell the truth dishonesty
182 Thick thin
183 Thick skinny
184 Thick slender
185 Thin thick
186 Together apart
187 Together alone
188 Top bottom
189 Truth dishonesty
190 Understand misunderstand
191 Upset stabilize
192 Vanish appear
193 Visitor hostess
194 Visitor host
195 Warm cool
196 Warm cold
197 Warm chilly
198 Wicked good
199 Wide narrow
200 Within outside

เมนูแนะนำ

Vocab cloud