รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 200 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept decline
3 Accept deny
4 Accept reject
5 Achieve failure
6 Achieve fail
7 Add subtract
8 Ancient modern
9 Annoy soothe
10 Answer question
11 Awake asleep
12 Bad angelic
13 Bad good
14 Beautiful ugly
15 Big small
16 Big little
17 Bitter sweet
18 Brave cowardly
19 Break repair
20 Break restore
21 Break fix
22 Bring take away
23 Bring remove
24 Build wreck
25 Build demolish
26 Build destroy
27 Busy idle
28 Buy sell
29 Calm agitated
30 Calm panic
31 Calm excited
32 Calm turbulence
33 Calm anxious
34 Careful rush
35 Careful careless
36 Center edge
37 Clean dirty
38 Cold hot
39 Common uncommon
40 Common rare
41 Common unique
42 Common exceptional
43 Common extraordinary
44 Correct wrong
45 Correct incorrect
46 Create demolish
47 Damage improve
48 Dawn sunset
49 Deep shallow
50 Demand supply
51 Difficult easy
52 Disease healthy
53 Dismiss adjourn
54 Doctor patient
55 Dumb clever
56 Dumb intelligent
57 Dumb smart
58 Early late
59 Early later
60 End start
61 Evil good
62 Evil– good
63 Exciting boring
64 Expand contract
65 Fail pass
66 Finish start
67 Finish go
68 Forgive blame
69 Forward backward
70 Full empty
71 Generous stingy
72 Go come
73 Great little
74 Great small
75 Great tiny
76 Handsome ugly
77 Happy sad
78 Happy miserable
79 Hard soft
80 Hello good bye
81 Hi good bye
82 His hers
83 Hold let go
84 Honest dishonesty
85 Honest lie
86 Huge minute
87 Huge small
88 Huge tiny
89 Huge tiny
90 Huge little
91 Ignorance notice
92 Impolite polite
93 Impolite courteous
94 Important trivial
95 Increase decrease
96 Increase reduce
97 Individual group
98 Interesting boring
99 Kind cruel
100 Large tiny
101 Large small
102 Large little
103 Lazy energetic
104 Lazy industrious
105 Lose find
106 Lost found
107 Loud soft
108 Love hate
109 Mad happy
110 Mad pleased
111 Many few
112 Minimum maximum
113 Mistake accuracy
114 More less
115 Most least
116 Noisy soft
117 Noisy quiet
118 Noisy quiet
119 None some
120 None any
121 None all
122 Nothing something
123 Occupied vacant
124 Occupied empty
125 Occupied free
126 Offend please
127 Often seldom
128 Old young
129 Ordinary unique
130 Ordinary irregular
131 Ordinary exceptional
132 Ordinary rare
133 Ordinary unusual
134 Ordinary extraordinary
135 Ordinary uncommon
136 Over under
137 Pass fail
138 Pass failure
139 Pass fail
140 Patient impatient
141 Poverty wealth
142 Qualified unqualified
143 Random specific
144 Ready unprepared
145 Remember forget
146 Retain let go
147 Rise drop
148 Rude courteous
149 Rude polite
150 Run walk
151 Same different
152 Self-control excited
153 Self-control anxious
154 Self-control turbulence
155 Self-control agitated
156 Send take
157 Send get
158 Send receive
159 Sharp dim
160 Sharp dull
161 Sharp blunt
162 Show hide
163 Shy outgoing
164 Sick healthy
165 Simple difficult
166 Single married
167 Sit stand
168 Slow quick
169 Sour sweet
170 Stay leave
171 Stingy generous
172 Stop go
173 Strong feeble
174 Strong weak
175 Strong weakness
176 Stupid clever
177 Stupid intelligent
178 Stupid smart
179 Sunrise sunset
180 Talkative soft
181 Talkative quiet
182 Tell the truth dishonesty
183 Thick skinny
184 Thick slender
185 Thick thin
186 Thin thick
187 Together apart
188 Together alone
189 Top bottom
190 Truth dishonesty
191 Upset comfort
192 Visitor hostess
193 Visitor host
194 Warm cool
195 Warm cold
196 Warm chilly
197 Wicked angelic
198 Wicked good
199 Win loss
200 Wise foolish

เมนูแนะนำ

Vocab cloud