ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ

Antonyms คือ คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือเรียกว่า Opposite คำตรงข้าม ไม่ว่าตัวสะกดหรือการออกเสียงจะเหมือนหรือต่างกันก็ตาม เช่น Go (ไป) ตรงข้ามกับ Come (มา)

รวมตัวอย่างของ Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ไว้ให้ดังนี้

ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย 200 คำ
 1. above

  ตรงข้ามกับ below

 2. absent

  ตรงข้ามกับ present

 3. accept

  ตรงข้ามกับ deny

 4. accomplishment

  ตรงข้ามกับ fail

 5. achieve

  ตรงข้ามกับ fail

 6. active

  ตรงข้ามกับ lazy

 7. add

  ตรงข้ามกับ subtract

 8. advance

  ตรงข้ามกับ recede

 9. advantage

  ตรงข้ามกับ disadvantage

 10. afraid

  ตรงข้ามกับ confident

 11. after

  ตรงข้ามกับ before

 12. allow

  ตรงข้ามกับ forbid

 13. ancient

  ตรงข้ามกับ modern

 14. angel

  ตรงข้ามกับ devil

 15. answer

  ตรงข้ามกับ question

 16. antonym

  ตรงข้ามกับ synonym

 17. arrive

  ตรงข้ามกับ depart

 18. arrogant

  ตรงข้ามกับ humble

 19. attack

  ตรงข้ามกับ defend

 20. attractive

  ตรงข้ามกับ repulsive

 21. awake

  ตรงข้ามกับ asleep

 22. back

  ตรงข้ามกับ front

 23. bad

  ตรงข้ามกับ good

 24. beautiful

  ตรงข้ามกับ ugly

 25. best

  ตรงข้ามกับ worst

 26. better

  ตรงข้ามกับ worse

 27. big

  ตรงข้ามกับ little

 28. black

  ตรงข้ามกับ white

 29. boring

  ตรงข้ามกับ exciting

 30. borrow

  ตรงข้ามกับ lend

 31. brave

  ตรงข้ามกับ cowardly

 32. break

  ตรงข้ามกับ repair

 33. bright

  ตรงข้ามกับ dull

 34. bring

  ตรงข้ามกับ take away

 35. busy

  ตรงข้ามกับ idle

 36. buy

  ตรงข้ามกับ sell

 37. calm

  ตรงข้ามกับ excited

 38. careful

  ตรงข้ามกับ careless

 39. change

  ตรงข้ามกับ remain

 40. cheap

  ตรงข้ามกับ expensive

 41. clean

  ตรงข้ามกับ dirty

 42. clever

  ตรงข้ามกับ stupid

 43. close

  ตรงข้ามกับ open

 44. cloudy

  ตรงข้ามกับ clear

 45. cold

  ตรงข้ามกับ hot

 46. common

  ตรงข้ามกับ uncommon

 47. complicated

  ตรงข้ามกับ simple

 48. correct

  ตรงข้ามกับ wrong

 49. crazy

  ตรงข้ามกับ sane

 50. damage

  ตรงข้ามกับ improve

 51. danger

  ตรงข้ามกับ security

 52. dark

  ตรงข้ามกับ light

 53. daughter

  ตรงข้ามกับ son

 54. dawn

  ตรงข้ามกับ sunset

 55. day

  ตรงข้ามกับ night

 56. deep

  ตรงข้ามกับ shallow

 57. delicious

  ตรงข้ามกับ awful

 58. demand

  ตรงข้ามกับ supply

 59. devil

  ตรงข้ามกับ angel

 60. difficult

  ตรงข้ามกับ easy

 61. dirty

  ตรงข้ามกับ clean

 62. disease

  ตรงข้ามกับ healthy

 63. domestic

  ตรงข้ามกับ foreign

 64. dry

  ตรงข้ามกับ humid

 65. dull

  ตรงข้ามกับ polish

 66. early

  ตรงข้ามกับ late

 67. easy

  ตรงข้ามกับ hard

 68. empty

  ตรงข้ามกับ full

 69. end

  ตรงข้ามกับ begin

 70. exciting

  ตรงข้ามกับ boring

 71. exit

  ตรงข้ามกับ enter

 72. expand

  ตรงข้ามกับ contract

 73. expensive

  ตรงข้ามกับ cheap

 74. fail

  ตรงข้ามกับ pass

 75. famous

  ตรงข้ามกับ unknown

 76. far

  ตรงข้ามกับ near

 77. fast

  ตรงข้ามกับ slow

 78. fat

  ตรงข้ามกับ thin

 79. feeble

  ตรงข้ามกับ strong

 80. finish

  ตรงข้ามกับ start

 81. flexible

  ตรงข้ามกับ stiff

 82. forward

  ตรงข้ามกับ backward

 83. free

  ตรงข้ามกับ restricted

 84. fresh

  ตรงข้ามกับ stale

 85. friend

  ตรงข้ามกับ foe

 86. full

  ตรงข้ามกับ empty

 87. funny

  ตรงข้ามกับ sad

 88. generous

  ตรงข้ามกับ stingy

 89. gentle

  ตรงข้ามกับ rough

 90. give

  ตรงข้ามกับ get

 91. go

  ตรงข้ามกับ come

 92. great

  ตรงข้ามกับ little

 93. greedy

  ตรงข้ามกับ generous

 94. handsome

  ตรงข้ามกับ ugly

 95. happy

  ตรงข้ามกับ sad

 96. hard

  ตรงข้ามกับ soft

 97. hero

  ตรงข้ามกับ coward

 98. high

  ตรงข้ามกับ low

 99. honest

  ตรงข้ามกับ lie

 100. horrible

  ตรงข้ามกับ pleasant

 101. huge

  ตรงข้ามกับ little

 102. hunger

  ตรงข้ามกับ thirst

 103. ill

  ตรงข้ามกับ healthy

 104. important

  ตรงข้ามกับ trivial

 105. increase

  ตรงข้ามกับ decrease

 106. individual

  ตรงข้ามกับ group

 107. interesting

  ตรงข้ามกับ boring

 108. kind

  ตรงข้ามกับ cruel

 109. large

  ตรงข้ามกับ little

 110. last

  ตรงข้ามกับ first

 111. laugh

  ตรงข้ามกับ weep

 112. lazy

  ตรงข้ามกับ industrious

 113. leave

  ตรงข้ามกับ arrive

 114. lie

  ตรงข้ามกับ truth

 115. light

  ตรงข้ามกับ dark

 116. lonely

  ตรงข้ามกับ crowded

 117. loose

  ตรงข้ามกับ tight

 118. lose

  ตรงข้ามกับ find

 119. lost

  ตรงข้ามกับ found

 120. loud

  ตรงข้ามกับ soft

 121. love

  ตรงข้ามกับ hate

 122. mad

  ตรงข้ามกับ happy

 123. man

  ตรงข้ามกับ women

 124. many

  ตรงข้ามกับ few

 125. messy

  ตรงข้ามกับ tidy

 126. minimum

  ตรงข้ามกับ maximum

 127. more

  ตรงข้ามกับ less

 128. most

  ตรงข้ามกับ least

 129. move

  ตรงข้ามกับ stay

 130. natural

  ตรงข้ามกับ artificial

 131. near

  ตรงข้ามกับ far

 132. never

  ตรงข้ามกับ always

 133. new

  ตรงข้ามกับ old

 134. noisy

  ตรงข้ามกับ soft

 135. none

  ตรงข้ามกับ all

 136. nothing

  ตรงข้ามกับ something

 137. now

  ตรงข้ามกับ late

 138. occupied

  ตรงข้ามกับ vacant

 139. often

  ตรงข้ามกับ seldom

 140. old

  ตรงข้ามกับ young

 141. open

  ตรงข้ามกับ secretive

 142. ordinary

  ตรงข้ามกับ uncommon

 143. over

  ตรงข้ามกับ under

 144. parent

  ตรงข้ามกับ child

 145. pass

  ตรงข้ามกับ fail

 146. passive

  ตรงข้ามกับ active

 147. patient

  ตรงข้ามกับ impatient

 148. plump

  ตรงข้ามกับ thin

 149. poor

  ตรงข้ามกับ rich

 150. positive

  ตรงข้ามกับ negative

 151. present

  ตรงข้ามกับ absent

 152. pretty

  ตรงข้ามกับ ugly

 153. problem

  ตรงข้ามกับ solution

 154. proud

  ตรงข้ามกับ humble

 155. public

  ตรงข้ามกับ private

 156. raise

  ตรงข้ามกับ lower

 157. real

  ตรงข้ามกับ fake

 158. regular

  ตรงข้ามกับ irregular

 159. relax

  ตรงข้ามกับ tense

 160. remember

  ตรงข้ามกับ forget

 161. rise

  ตรงข้ามกับ drop

 162. rough

  ตรงข้ามกับ smooth

 163. rude

  ตรงข้ามกับ polite

 164. run

  ตรงข้ามกับ walk

 165. safe

  ตรงข้ามกับ dangerous

 166. same

  ตรงข้ามกับ different

 167. send

  ตรงข้ามกับ get

 168. serious

  ตรงข้ามกับ trivial

 169. sharp

  ตรงข้ามกับ dull

 170. shy

  ตรงข้ามกับ outgoing

 171. sick

  ตรงข้ามกับ healthy

 172. silence

  ตรงข้ามกับ sound

 173. simple

  ตรงข้ามกับ complex

 174. single

  ตรงข้ามกับ married

 175. slow

  ตรงข้ามกับ fast

 176. smile

  ตรงข้ามกับ frown

 177. sour

  ตรงข้ามกับ sweet

 178. stay

  ตรงข้ามกับ leave

 179. stingy

  ตรงข้ามกับ generous

 180. stop

  ตรงข้ามกับ start

 181. strong

  ตรงข้ามกับ weak

 182. stupid

  ตรงข้ามกับ smart

 183. succeed

  ตรงข้ามกับ fail

 184. sunny

  ตรงข้ามกับ cloudy

 185. talkative

  ตรงข้ามกับ soft

 186. tall

  ตรงข้ามกับ short

 187. temporary

  ตรงข้ามกับ permanent

 188. thick

  ตรงข้ามกับ thin

 189. thin

  ตรงข้ามกับ thick

 190. together

  ตรงข้ามกับ alone

 191. top

  ตรงข้ามกับ bottom

 192. true

  ตรงข้ามกับ false

 193. truth

  ตรงข้ามกับ lie

 194. vanish

  ตรงข้ามกับ appear

 195. warm

  ตรงข้ามกับ cool

 196. well

  ตรงข้ามกับ badly

 197. wet

  ตรงข้ามกับ dry

 198. wide

  ตรงข้ามกับ narrow

 199. win

  ตรงข้ามกับ lose

 200. work

  ตรงข้ามกับ play

Download PDF

สำหรับเพื่อน ๆ ที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปเปิดอ่านหรือใช้งานด้านอื่นเอง เราได้เตรียมไฟล์ PDF แจกฟรีให้ด้วย สามารถกดที่ปุ่มดาวน์โหลดได้เลย

Antonyms – คำตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
PDF – ตัวอย่าง Antonyms – คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน ที่ใช้บ่อย
Download