รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ที่ใช้บ่อย 100 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Achieve fail
3 Achieve failure
4 Answer question
5 Bad good
6 Bad angelic
7 Brave cowardly
8 Build demolish
9 Calm agitated
10 Calm panic
11 Calm excited
12 Calm anxious
13 Calm turbulence
14 Careful rush
15 Cold hot
16 Common extraordinary
17 Common uncommon
18 Common exceptional
19 Common unique
20 Common rare
21 Correct wrong
22 Dawn sunset
23 Deep shallow
24 Difficult easy
25 Disease healthy
26 Doctor patient
27 Dumb smart
28 Dumb intelligent
29 Dumb clever
30 Early late
31 Early later
32 Fail pass
33 Finish go
34 Generous stingy
35 Go come
36 Great tiny
37 Great little
38 Great small
39 Handsome ugly
40 Happy miserable
41 Happy sad
42 Hello good bye
43 Hold let go
44 Honest dishonesty
45 Honest lie
46 Huge tiny
47 Huge tiny
48 Huge little
49 Huge small
50 Huge minute
51 Impolite courteous
52 Increase reduce
53 Increase decrease
54 Kind cruel
55 Large little
56 Large small
57 Lazy industrious
58 Lazy energetic
59 Love hate
60 Many few
61 Noisy soft
62 Noisy quiet
63 Noisy quiet
64 Nothing something
65 Offend please
66 Often seldom
67 Ordinary unusual
68 Ordinary rare
69 Ordinary uncommon
70 Ordinary unique
71 Ordinary irregular
72 Over under
73 Pass fail
74 Pass fail
75 Pass failure
76 Patient impatient
77 Rise drop
78 Rude polite
79 Send get
80 Send take
81 Sharp dim
82 Sharp dull
83 Sharp blunt
84 Shy outgoing
85 Stingy generous
86 Strong weak
87 Strong weakness
88 Stupid intelligent
89 Stupid clever
90 Talkative quiet
91 Talkative soft
92 Thick skinny
93 Thick thin
94 Thick slender
95 Together apart
96 Together alone
97 Warm cool
98 Warm cold
99 Warm chilly
100 Wicked good