ค้นหาAntonyms

Antonyms ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1shyoutgoing
2bravecowardly
3honestlie
4overunder
5topbottom
6earlylate
7noisysoft
8vanishappear
9togetheralone
10sharpdull
11strongweak
12cleandirty
13deepshallow
14failpass
15abovebelow
16happysad
17kindcruel
18generousstingy
19talkativesoft
20largelittle
21passfail
22acceptdeny
23funnysad
24carefulcareless
25lazyindustrious
26achievefail
27busyidle
28increasedecrease
29fullempty
30badgood
31thickthin
32correctwrong
33lovehate
34handsomeugly
35mostleast
36ordinaryuncommon
37expandcontract
38patientimpatient
39poorrich
40arrivedepart
41beautifulugly
42stopstart
43finishstart
44widenarrow
45sickhealthy
46rudepolite
47risedrop
48rememberforget
49nothingsomething
50stupidsmart
51thinthick
52warmcool
53gocome
54betterworse
55loudsoft
56greatlittle
57cheapexpensive
58interestingboring
59famousunknown
60manyfew
61noneall
62giveget
63losefind
64stingygenerous
65ancientmodern
66excitingboring
67awakeasleep
68roughsmooth
69answerquestion
70oftenseldom
71afraidconfident
72brightdull
73freerestricted
74lonelycrowded
75occupiedvacant
76dawnsunset
77calmexcited
78commonuncommon
79serioustrivial
80attackdefend
81lastfirst
82hugelittle
83safedangerous
84hardsoft
85withinoutside
86neveralways
87bringtake away
88self-controlexcited
89allowforbid
90oldyoung
91singlemarried
92raiselower
93addsubtract
94minimummaximum
95understandmisunderstand
96importanttrivial
97landlordtenant
98slowfast
99forwardbackward
100lostfound

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย