รวมAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม 100 คำ

# Antonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้าม ความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1 Above below
2 Accept decline
3 Accept reject
4 Accept deny
5 Achieve fail
6 Achieve failure
7 Answer question
8 Bad good
9 Beautiful ugly
10 Brave cowardly
11 Build wreck
12 Build demolish
13 Build destroy
14 Busy idle
15 Buy sell
16 Calm excited
17 Calm panic
18 Calm anxious
19 Calm agitated
20 Calm turbulence
21 Clean dirty
22 Cold hot
23 Common exceptional
24 Common extraordinary
25 Common rare
26 Common uncommon
27 Common unique
28 Deep shallow
29 Dumb intelligent
30 Dumb smart
31 Dumb clever
32 Early later
33 Early late
34 Evil– good
35 Finish start
36 Finish go
37 Generous stingy
38 Go come
39 Great little
40 Great tiny
41 Great small
42 Handsome ugly
43 Happy miserable
44 Happy sad
45 Hello good bye
46 Honest lie
47 Honest dishonesty
48 Huge little
49 Huge small
50 Huge tiny
51 Huge tiny
52 Huge minute
53 Increase decrease
54 Increase reduce
55 Kind cruel
56 Lazy energetic
57 Lazy industrious
58 Lose find
59 Love hate
60 Many few
61 Noisy quiet
62 Noisy soft
63 Noisy quiet
64 Offend please
65 Ordinary rare
66 Ordinary exceptional
67 Ordinary unusual
68 Ordinary irregular
69 Ordinary unique
70 Ordinary extraordinary
71 Ordinary uncommon
72 Over under
73 Pass fail
74 Pass failure
75 Pass fail
76 Qualified unqualified
77 Rise drop
78 Rude polite
79 Send receive
80 Send take
81 Send get
82 Sharp dim
83 Sharp blunt
84 Sharp dull
85 Shy outgoing
86 Stingy generous
87 Strong weakness
88 Strong weak
89 Strong feeble
90 Talkative soft
91 Talkative quiet
92 Thick skinny
93 Thick slender
94 Thick thin
95 Warm cool
96 Warm cold
97 Warm chilly
98 Wicked good
99 Wicked angelic
100 Win loss