คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 100 คำ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย ในชีวิตประจำวัน

รวม 100 Antonyms คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - Opposite คำตรงข้าม ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

รวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ พบเห็นบ่อย จำนวน 100 คำ/สำนวน ดังรายการต่อไปนี้


คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับAntonyms คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน - Opposite คำตรงข้ามทั้ง 100 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษยอดนิยม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่