ค้นหาAntonyms

Antonyms ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
NoAntonyms คำที่มีความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงข้ามกับ (หมวด)
1shyoutgoing
2bravecowardly
3honestlie
4overunder
5vanishappear
6topbottom
7noisysoft
8earlylate
9togetheralone
10strongweak
11sharpdull
12abovebelow
13deepshallow
14cleandirty
15failpass
16happysad
17kindcruel
18generousstingy
19talkativesoft
20passfail
21largelittle
22funnysad
23lazyindustrious
24achievefail
25acceptdeny
26handsomeugly
27badgood
28lovehate
29patientimpatient
30carefulcareless
31expandcontract
32thickthin
33ordinaryuncommon
34increasedecrease
35fullempty
36correctwrong
37mostleast
38finishstart
39rememberforget
40busyidle
41poorrich
42beautifulugly
43stopstart
44thinthick
45arrivedepart
46nothingsomething
47risedrop
48stupidsmart
49gocome
50betterworse
51warmcool
52widenarrow
53greatlittle
54sickhealthy
55interestingboring
56stingygenerous
57noneall
58answerquestion
59loudsoft
60cheapexpensive
61ancientmodern
62awakeasleep
63excitingboring
64losefind
65oftenseldom
66famousunknown
67roughsmooth
68rudepolite
69giveget
70afraidconfident
71manyfew
72brightdull
73attackdefend
74calmexcited
75withinoutside
76freerestricted
77safedangerous
78self-controlexcited
79occupiedvacant
80hugelittle
81commonuncommon
82dawnsunset
83hardsoft
84lonelycrowded
85lastfirst
86bringtake away
87offendplease
88understandmisunderstand
89satisfactoryunsatisfactory
90serioustrivial
91oldyoung
92allowforbid
93neveralways
94importanttrivial
95slowfast
96antonymsynonym
97visitorhost
98demandsupply
99minimummaximum
100lostfound

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ย่อย