คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

envy

ตรงข้ามกับ Generosity

หมวดหมู่ Generosity

EN-TH Dictionary envy แปลว่า:

  1. (n) ความริษยา

  2. (n) ความอิจฉา, ความริษยา

  3. (n) มัตสรรย์

  4. (v) ริษยา

  5. (vt) ริษยา, อิจฉา

  6. (v) อิจฉา

  7. (v) อิจฉาตาร้อน

  8. (v) อิจฉาริษยา

 ภาพประกอบ

  • envy เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน envy ตรงข้ามกับ Generosity หมวด Generosity

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

early earth ebb emigration employer end enemy equal everything evil exciting exit

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "envy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่