ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "earth"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    earth

    ความหมายตรงข้ามกับ sky

    ความหมายตรงข้ามกับ sky

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "sky" เหมือนกับ "earth"   ได้แก่