คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

east

ตรงข้ามกับ west

หมวดหมู่ west

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary east แปลว่า:

  1. (n) ตะวันออก

  2. (n) ทิศตะวันออก

  3. (n) ทิศตะวันออก, บุริมทิศ, บูรพาทิศ, บูรพา

  4. (n) บุรพทิศ

  5. (n) บุริมทิศ

  6. (n) บูรพา

  7. (n) บูรพาทิศ

  8. (adj) เกี่ยวกับทิศตะวันออก, ที่อยู่ทางตะวันออก

 ภาพประกอบ

  • east เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน east ตรงข้ามกับ west หมวด west

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

early earth emigration employer end enemy equal everything evil exciting exit west

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "east"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่