ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "east"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  east

  ความหมายตรงข้ามกับ west

  แปลว่า ทิศตะวันออก

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ทิศตะวันตก

  ความหมายตรงข้ามกับ west

  Listen to voicemalefemale