คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

easy

ตรงข้ามกับ hard

หมวดหมู่ hard 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ difficult

หมวดหมู่ difficult 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary easy แปลว่า:

  1. ไม่มีพิธีรีตรอง, สบายๆ

  2. กล้วยๆ

  3. ง่าย, ง่ายดาย, ไม่ลำบาก

  4. สะดวก

  5. หวานคอแร้ง

  6. ไม่เข้มงวด

  7. หมู

 ภาพประกอบ

  • easy
  • easy

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "easy"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่