ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "easy"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  easy

  ความหมายตรงข้ามกับ difficult

  แปลว่า ง่าย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ยาก

  ความหมายตรงข้ามกับ difficult

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  easy

  ความหมายตรงข้ามกับ hard

  แปลว่า ง่าย

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ยาก

  ความหมายตรงข้ามกับ hard

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "easy"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
difficulteasy
hardsoft