ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "brave"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  brave

  ความหมายตรงข้ามกับ cowardly

  แปลว่า กล้าหาญ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ขี้ขลาด

  ความหมายตรงข้ามกับ cowardly

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  brave

  ความหมายตรงข้ามกับ afraid

  แปลว่า กล้าหาญ

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า กลัว

  ความหมายตรงข้ามกับ afraid

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "brave"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
cowardlybrave, courageous
courageouscowardly
afraidbrave

คำศัพท์ หมวด "cowardly" เหมือนกับ "brave"   ได้แก่