คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

brave

ตรงข้ามกับ cowardly

หมวดหมู่ cowardly 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ afraid

หมวดหมู่ afraid 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary brave แปลว่า:

 1. อาจอง

 2. กล้าหาญ

 3. อาจ

 4. ห้าว

 5. เก่งกล้า

 6. กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ

 7. กล้า, กล้าหาญ, อาจหาญ

 8. แข็งกล้า

 9. กล้าเผชิญ

 10. ป้ำ

 11. ฮึกหาญ

 ภาพประกอบ

 • brave
 • brave

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "brave"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่