คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

departure

ตรงข้ามกับ arrival

หมวดหมู่ arrival

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary departure แปลว่า:

  1. (n) การออกจาก (สถานที่), การออกไป

  2. (n) การออกเดินทาง, ทางออก

  3. (n) การแตกต่างจากปกติ หรือที่คาดไว้, การเบี่ยงเบน

  4. (n) ขาออก

  5. (n) วิโยค

 ภาพประกอบ

  • departure เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน departure ตรงข้ามกับ arrival หมวด arrival

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

arrival dangerous dark daughter dead dense detest difficult dim disappear displease dusk

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "departure"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่