Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด C

Antonyms หมวด C ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด C

Antonyms หมวด C ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. calm
  ตรงข้ามกับ excited
 2. calm
  ตรงข้ามกับ troubled
 3. calm
  ตรงข้ามกับ turbulence
 4. calm
  ตรงข้ามกับ anxious
 5. calm
  ตรงข้ามกับ panic
 6. calm
  ตรงข้ามกับ windy
 7. calm
  ตรงข้ามกับ agitated
 8. can
  ตรงข้ามกับ can't
 9. can
  ตรงข้ามกับ can not
 10. capable
  ตรงข้ามกับ incapable
 11. captive
  ตรงข้ามกับ free
 12. captivity
  ตรงข้ามกับ freedom
 13. captivity
  ตรงข้ามกับ free
 14. capture
  ตรงข้ามกับ release
 15. careful
  ตรงข้ามกับ careless
 16. careful
  ตรงข้ามกับ rush
 17. cause
  ตรงข้ามกับ effect
 18. cautious
  ตรงข้ามกับ careless
 19. cautious
  ตรงข้ามกับ rush
 20. ceiling
  ตรงข้ามกับ floor
 21. cellar
  ตรงข้ามกับ attic
 22. center
  ตรงข้ามกับ edge
 23. centre
  ตรงข้ามกับ outskirts, suburb
 24. certainly
  ตรงข้ามกับ probably
 25. change
  ตรงข้ามกับ remain
 26. changeable
  ตรงข้ามกับ constant
 27. cheap
  ตรงข้ามกับ expensive
 28. cheerful
  ตรงข้ามกับ sad
 29. cheerful
  ตรงข้ามกับ discouraged
 30. cheerful
  ตรงข้ามกับ dreary
 31. child
  ตรงข้ามกับ grown-up
 32. child
  ตรงข้ามกับ adult
 33. children
  ตรงข้ามกับ parents
 34. city
  ตรงข้ามกับ country
 35. clean
  ตรงข้ามกับ dirty
 36. clear
  ตรงข้ามกับ cloudy
 37. clear
  ตรงข้ามกับ opaque
 38. clever
  ตรงข้ามกับ stupid
 39. clockwise
  ตรงข้ามกับ counterclockwise
 40. close
  ตรงข้ามกับ distant
 41. close
  ตรงข้ามกับ far
 42. close
  ตรงข้ามกับ open
 43. close by
  ตรงข้ามกับ far away
 44. close by
  ตรงข้ามกับ distant
 45. closed
  ตรงข้ามกับ open
 46. cloudy
  ตรงข้ามกับ sunny
 47. cloudy
  ตรงข้ามกับ clear
 48. cloudy
  ตรงข้ามกับ definite
 49. cloudy
  ตรงข้ามกับ bright
 50. clumsy
  ตรงข้ามกับ graceful
 51. cold
  ตรงข้ามกับ hot
 52. cold (adjective)
  ตรงข้ามกับ hot
 53. cold (noun)
  ตรงข้ามกับ heat
 54. collect
  ตรงข้ามกับ scatter
 55. combine
  ตรงข้ามกับ separate
 56. come
  ตรงข้ามกับ go
 57. comedy
  ตรงข้ามกับ tragedy
 58. comfort
  ตรงข้ามกับ discomfort
 59. command
  ตรงข้ามกับ obey
 60. common
  ตรงข้ามกับ rare
 61. common
  ตรงข้ามกับ extraordinary
 62. common
  ตรงข้ามกับ unique
 63. common
  ตรงข้ามกับ uncommon
 64. common
  ตรงข้ามกับ exceptional
 65. complicated
  ตรงข้ามกับ simple
 66. compliment
  ตรงข้ามกับ insult
 67. compulsory
  ตรงข้ามกับ voluntary
 68. conceal
  ตรงข้ามกับ reveal
 69. consonant
  ตรงข้ามกับ vowel
 70. constant
  ตรงข้ามกับ changeable
 71. constant
  ตรงข้ามกับ variable
 72. construction
  ตรงข้ามกับ destruction
 73. continue
  ตรงข้ามกับ interrupt
 74. contract
  ตรงข้ามกับ expand
 75. cool
  ตรงข้ามกับ warm
 76. copy
  ตรงข้ามกับ original
 77. correct
  ตรงข้ามกับ incorrect
 78. correct
  ตรงข้ามกับ false
 79. correct
  ตรงข้ามกับ wrong
 80. countrymen
  ตรงข้ามกับ foreigner
 81. courage
  ตรงข้ามกับ fear
 82. courage
  ตรงข้ามกับ cowardice
 83. courageous
  ตรงข้ามกับ cowardly
 84. courteous
  ตรงข้ามกับ discourteous, rude
 85. cowardly
  ตรงข้ามกับ brave, courageous
 86. crazy
  ตรงข้ามกับ sane
 87. create
  ตรงข้ามกับ wreck
 88. create
  ตรงข้ามกับ destroy
 89. create
  ตรงข้ามกับ demolish
 90. crooked
  ตรงข้ามกับ straight
 91. cruel
  ตรงข้ามกับ humane
 92. cruel
  ตรงข้ามกับ human
 93. cruel
  ตรงข้ามกับ kind
 94. curse
  ตรงข้ามกับ bless

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด C"