ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "shy"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    shy

    ความหมายตรงข้ามกับ outgoing

    ความหมายตรงข้ามกับ outgoing

    Listen to voicemalefemale