ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "sick"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    sick

    ความหมายตรงข้ามกับ healthy

    ความหมายตรงข้ามกับ healthy

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "sick"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
diseasehealthy
diseasedhealthy
illhealthy

คำศัพท์ หมวด "healthy" เหมือนกับ "sick"   ได้แก่