คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

sick

ตรงข้ามกับ healthy

หมวดหมู่ healthy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary sick แปลว่า:

  1. คนไข้, คนป่วย

  2. ป่วย

  3. ไม่สบายใจ, รำคาญใจ, เบื่อ

  4. ป่วย, คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค

  5. มีเชื้อโรค

  6. รังเกียจ, ขยะแขยง

 ภาพประกอบ

  • sick

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "sick"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่