Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms healthy

Antonyms HEALTHY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms HEALTHY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms healthy

Antonyms HEALTHY ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. disease
  ตรงข้ามกับ healthy
 2. diseased
  ตรงข้ามกับ healthy
 3. ill
  ตรงข้ามกับ healthy
 4. sick
  ตรงข้ามกับ healthy

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms healthy"