ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "full"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  full

  ความหมายตรงข้ามกับ empty

  แปลว่า เต็ม

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ว่างเปล่า

  ความหมายตรงข้ามกับ empty

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "full"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
emptyfull
occupiedempty

คำศัพท์ หมวด "empty" เหมือนกับ "full"   ได้แก่