คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

hate

ตรงข้ามกับ love

หมวดหมู่ love

ตรงข้ามกับ worship

หมวดหมู่ worship

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary hate แปลว่า:

 1. (n) ความชิงชัง

 2. (n) ความเกลียด

 3. (n) ความเกลียด, ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง

 4. (v) จงเกลียดจงชัง

 5. (v) ชัง

 6. (v) ชิงชัง

 7. (v) เกลียด

 8. (vt) เกลียด, ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง

 9. (v) เดียด

 10. (n) เทวศ

 ภาพประกอบ

 • hate เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน hate ตรงข้ามกับ love หมวด love
 • hate เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน hate ตรงข้ามกับ worship หมวด worship

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

adore hard head heal help hill hire his hold honest huge love

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "hate"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่