ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "hate"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  hate

  ความหมายตรงข้ามกับ worship

  ความหมายตรงข้ามกับ worship

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  hate

  ความหมายตรงข้ามกับ love

  ความหมายตรงข้ามกับ love

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "hate"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
detestworship
adorehate
lovehate
worshipdetest

คำศัพท์ หมวด "worship" เหมือนกับ "hate"   ได้แก่