คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

adore

ตรงข้ามกับ hate

หมวดหมู่ hate 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary adore แปลว่า:

  1. บูชา, เคารพบูชา, กราบไหว้

  2. ชอบมาก (คำไม่เป็นทางการ)

  3. รัก, รักอย่างลึกซึ้ง

 ภาพประกอบ

  • adore

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "adore"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่