Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms hate

Antonyms HATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms HATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms hate

Antonyms HATE ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. adore
    ตรงข้ามกับ hate
  2. love
    ตรงข้ามกับ hate

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms hate"