Antonyms – คำตรงข้ามกัน

30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย ในชีวิตประจำวัน

Antonyms – คำตรงข้ามกัน รวม 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อย มาทำการเรียนรู้กัน จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ ไปดูกันเลย

รวม 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

 1. active
  ตรงข้ามกับ lazy
 2. beautiful
  ตรงข้ามกับ ugly
 3. brave
  ตรงข้ามกับ cowardly
 4. cheap
  ตรงข้ามกับ expensive
 5. clean
  ตรงข้ามกับ dirty
 6. crazy
  ตรงข้ามกับ sane
 7. dark
  ตรงข้ามกับ light
 8. early
  ตรงข้ามกับ late
 9. exciting
  ตรงข้ามกับ boring
 10. expensive
  ตรงข้ามกับ cheap
 11. fat
  ตรงข้ามกับ thin
 12. full
  ตรงข้ามกับ empty
 13. funny
  ตรงข้ามกับ sad
 14. happy
  ตรงข้ามกับ sad
 15. honest
  ตรงข้ามกับ lie
 16. increase
  ตรงข้ามกับ decrease
 17. interesting
  ตรงข้ามกับ boring
 18. kind
  ตรงข้ามกับ cruel
 19. lazy
  ตรงข้ามกับ industrious
 20. light
  ตรงข้ามกับ dark
 21. new
  ตรงข้ามกับ old
 22. noisy
  ตรงข้ามกับ soft
 23. old
  ตรงข้ามกับ young
 24. over
  ตรงข้ามกับ under
 25. sharp
  ตรงข้ามกับ dull
 26. shy
  ตรงข้ามกับ outgoing
 27. strong
  ตรงข้ามกับ weak
 28. thick
  ตรงข้ามกับ thin
 29. thin
  ตรงข้ามกับ thick
 30. top
  ตรงข้ามกับ bottom

คิดว่าน่าจะเต็มอิ่มกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 30 คำกันไปแล้วเนอะ หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์ให้นำไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันกัน

หากยังไม่เจอคำไหน หรือคิดว่ามีตกหล่นไป สามารถแจ้งแนะนำกันเข้ามาได้เลย


รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่นิยมใช้ ใช้งานบ่อย ในชีวิตประจำวัน