คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

beautiful

ตรงข้ามกับ ugly

หมวดหมู่ ugly

EN-TH Dictionary beautiful แปลว่า:

 1. (adj) ดีมาก, ยอดเยี่ยม

 2. (adj) ตรู

 3. (adj) ทรรศนีย์

 4. (adj) ทัศไนย

 5. (adj) นวลใย

 6. (adj) ประไพ

 7. (adj) พริ้ง

 8. (adj) พิราม

 9. (adj) มัญชุ

 10. (adj) ย้อง

 11. (adj) รงรอง

 12. (adj) รจนา

 13. (adj) รจเรข

 14. (adj) รมย์

 15. (adj) รำไพ

 16. (adj) ลออ

 17. (v) ละออ

 18. (adj) ลำยอง

 19. (adj) วิลาวัณย์

 20. (adj) วิลาส

 21. (adj) วิไล

 22. (adj) สวยงาม

 23. (adj) สวยงาม, งาม, งดงาม, สดสวย

 24. (adj) สุนทร

 25. (adj) อำไพ

 26. (adj) เจริญตา

 27. (adj) เพราพริ้ง

 28. (adj) เพราเพริศ

 29. (adj) เพริศ

 30. (adj) เพริศพราย

 31. (adj) เพริศพริ้ง

 32. (adj) เพริศแพร้ว

 33. (adj) เพาพะงา

 34. (adj) แอร่ม

 35. (adj) โศภา

 36. (adj) โศภิต

 37. (adj) โสภณ

 38. (adj) ไพจิตร

 39. (adj) ไพรู

 ภาพประกอบ

 • beautiful เป็นคำตรงข้ามกับคำไหนบ้าง?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกัน beautiful ตรงข้ามกับ ugly หมวด ugly

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่คล้ายกัน

back big bitter bold bound brave broad build buy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "beautiful"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงข้ามกันที่แนะนำมาใหม่