ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "beautiful"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  beautiful

  ความหมายตรงข้ามกับ ugly

  แปลว่า สวยงาม

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า น่าเกลียด

  ความหมายตรงข้ามกับ ugly

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "beautiful"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
prettyugly
gorgeousugly
handsomeugly

คำศัพท์ หมวด "ugly" เหมือนกับ "beautiful"   ได้แก่