Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด Q

Antonyms หมวด Q ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด Q

Antonyms หมวด Q ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. qualified
  ตรงข้ามกับ unqualified
 2. quality
  ตรงข้ามกับ inferiority
 3. quit
  ตรงข้ามกับ start
 4. quit
  ตรงข้ามกับ go

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด Q"