ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "distant"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  distant

  ความหมายตรงข้ามกับ near

  แปลว่า ไกล

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ใกล้

  ความหมายตรงข้ามกับ near

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "distant"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
closedistant
nearfar
close bydistant
adjacentdistant
farnear

คำศัพท์ หมวด "near" เหมือนกับ "distant"   ได้แก่