Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด N

Antonyms หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด N

Antonyms หมวด N ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. nadir
  ตรงข้ามกับ zenith
 2. nasty
  ตรงข้ามกับ nice
 3. natural
  ตรงข้ามกับ artificial
 4. naïve
  ตรงข้ามกับ sophisticated
 5. near
  ตรงข้ามกับ far
 6. never
  ตรงข้ามกับ always
 7. new
  ตรงข้ามกับ old
 8. new
  ตรงข้ามกับ secondhand
 9. new
  ตรงข้ามกับ used
 10. no
  ตรงข้ามกับ yes
 11. nobody
  ตรงข้ามกับ everybody
 12. noisy
  ตรงข้ามกับ soft
 13. noisy
  ตรงข้ามกับ quiet
 14. none
  ตรงข้ามกับ any
 15. none
  ตรงข้ามกับ all
 16. none
  ตรงข้ามกับ some
 17. nonsense
  ตรงข้ามกับ sense
 18. north
  ตรงข้ามกับ south
 19. nothing
  ตรงข้ามกับ something
 20. now
  ตรงข้ามกับ later
 21. now
  ตรงข้ามกับ late

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด N"