Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด Z

Antonyms หมวด Z ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด Z

Antonyms หมวด Z ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. zip
    ตรงข้ามกับ unzip

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด Z"