Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด G

Antonyms หมวด G ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด G

Antonyms หมวด G ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. gain
  ตรงข้ามกับ lose
 2. gather
  ตรงข้ามกับ distribute
 3. generous
  ตรงข้ามกับ stingy
 4. gentle
  ตรงข้ามกับ harsh
 5. gentle
  ตรงข้ามกับ rough
 6. giant
  ตรงข้ามกับ dwarf
 7. give
  ตรงข้ามกับ get
 8. give
  ตรงข้ามกับ take
 9. give
  ตรงข้ามกับ receive
 10. glad
  ตรงข้ามกับ sorry
 11. glad
  ตรงข้ามกับ sad
 12. gloomy
  ตรงข้ามกับ cheerful
 13. glossy
  ตรงข้ามกับ dull
 14. go
  ตรงข้ามกับ come
 15. gorgeous
  ตรงข้ามกับ ugly
 16. grant
  ตรงข้ามกับ refuse
 17. great
  ตรงข้ามกับ tiny
 18. great
  ตรงข้ามกับ little
 19. great
  ตรงข้ามกับ small
 20. greedy
  ตรงข้ามกับ generous
 21. grief
  ตรงข้ามกับ joy
 22. ground
  ตรงข้ามกับ sky
 23. grow
  ตรงข้ามกับ shrink
 24. guard
  ตรงข้ามกับ attack
 25. guess
  ตรงข้ามกับ know
 26. guest
  ตรงข้ามกับ host
 27. guest
  ตรงข้ามกับ hostess

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด G"