Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms หมวด J

Antonyms หมวด J ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms หมวด J

Antonyms หมวด J ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. join
  ตรงข้ามกับ separate
 2. joy
  ตรงข้ามกับ sadness
 3. junior
  ตรงข้ามกับ senior
 4. just
  ตรงข้ามกับ unjust
 5. justice
  ตรงข้ามกับ injustice

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms หมวด J"