คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

diseased

ตรงข้ามกับ healthy

หมวดหมู่ healthy 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary diseased แปลว่า:

  1. ซึ่งเป็นโรค, ซึ่งป่วย, ซึ่งไม่สบาย

 ภาพประกอบ

  • diseased

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "diseased"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่