ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "detest"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  detest

  ความหมายตรงข้ามกับ worship

  ความหมายตรงข้ามกับ worship

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  detest

  ความหมายตรงข้ามกับ love

  ความหมายตรงข้ามกับ love

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "detest"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
worshipdetest
admiredetest
hateworship

คำศัพท์ หมวด "worship" เหมือนกับ "detest"   ได้แก่