คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

detest

ตรงข้ามกับ love

หมวดหมู่ love 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ worship

หมวดหมู่ worship 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary detest แปลว่า:

  1. เกลียดมาก, ไม่ชอบมาก, รังเกียจ

  2. หน่ายแหนง

 ภาพประกอบ

  • detest
  • detest

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "detest"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่