ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "admire"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    admire

    ความหมายตรงข้ามกับ detest

    ความหมายตรงข้ามกับ detest

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "admire"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
detestlove
worshipdetest

คำศัพท์ หมวด "detest" เหมือนกับ "admire"   ได้แก่