ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "bad"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  bad

  ความหมายตรงข้ามกับ angelic

  ความหมายตรงข้ามกับ angelic

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  bad

  ความหมายตรงข้ามกับ good

  แปลว่า เลว

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า ดี

  ความหมายตรงข้ามกับ good

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "bad"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
evilgood
wickedgood
fortunebad luck
higood bye
bad luckgood luck
hellogood bye

คำศัพท์ หมวด "good" เหมือนกับ "bad"   ได้แก่