Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms angelic

Antonyms ANGELIC ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms ANGELIC ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms angelic

Antonyms ANGELIC ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. bad
    ตรงข้ามกับ angelic
  2. evil
    ตรงข้ามกับ angelic
  3. wicked
    ตรงข้ามกับ angelic

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms angelic"