Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms good

Antonyms GOOD ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ
Antonyms GOOD ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms good

Antonyms GOOD ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. bad
    ตรงข้ามกับ good
  2. evil
    ตรงข้ามกับ good
  3. wicked
    ตรงข้ามกับ good

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms good"