ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "big"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  big

  ความหมายตรงข้ามกับ small

  แปลว่า ใหญ่

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เล็ก

  ความหมายตรงข้ามกับ small

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  big

  ความหมายตรงข้ามกับ little

  แปลว่า ใหญ่

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า น้อย

  ความหมายตรงข้ามกับ little

 • 3/3

  big

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

  แปลว่า ใหญ่

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า กระทัดรัด

  ความหมายตรงข้ามกับ tiny

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "big"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
hugesmall
vastsmall
largesmall
greatsmall