คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

vast

ตรงข้ามกับ small

หมวดหมู่ small 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ tiny

หมวดหมู่ tiny 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ little

หมวดหมู่ little 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary vast แปลว่า:

  1. เวิ้งว้าง

  2. มโหฬาร

  3. กว้างใหญ่

  4. ไพศาล

  5. ใหญ่โต, มโหฬาร, กว้างใหญ่

 ภาพประกอบ

  • vast
  • vast
  • vast

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "vast"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่