ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "visitor"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/2

  visitor

  ความหมายตรงข้ามกับ hostess

  ความหมายตรงข้ามกับ hostess

  Listen to voicemalefemale
 • 2/2

  visitor

  ความหมายตรงข้ามกับ host

  ความหมายตรงข้ามกับ host

คำศัพท์ หมวด "hostess" เหมือนกับ "visitor"   ได้แก่