คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

visitor

ตรงข้ามกับ host

หมวดหมู่ host 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ hostess

หมวดหมู่ hostess 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary visitor แปลว่า:

  1. ผู้เยี่ยมเยือน

  2. อาคันตุกะ

  3. ผู้มาเยือน

  4. ผู้มาเยี่ยม, ผู้มาเยือน

 ภาพประกอบ

  • visitor
  • visitor

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "visitor"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่