ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "virtue"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    virtue

    ความหมายตรงข้ามกับ vice

    ความหมายตรงข้ามกับ vice

    Listen to voicemalefemale