คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

villain

ตรงข้ามกับ hero

หมวดหมู่ hero 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary villain แปลว่า:

  1. ตัวโกง

  2. ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม)

  3. ทุรชน

 ภาพประกอบ

  • villain

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "villain"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่