คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

vague

ตรงข้ามกับ clear

หมวดหมู่ clear 

Posted on by Admin

ตรงข้ามกับ definite

หมวดหมู่ definite 

Posted on by Admin

EN-TH Dictionary vague แปลว่า:

  1. คลุมเครือ

  2. คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, ไม่ชัดแจ้ง

  3. เลือนลาง

 ภาพประกอบ

  • vague
  • vague

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "vague"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่