ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "us"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    us

    ความหมายตรงข้ามกับ them

    ความหมายตรงข้ามกับ them

    Listen to voicemalefemale