Antonyms – คำตรงข้ามกัน

Antonyms them

Antonyms THEM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

รวมAntonyms them

Antonyms THEM ตามที่เคยรู้จัก คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. us
    ตรงข้ามกับ them

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Antonyms them"