คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

upstairs

ตรงข้ามกับ downstairs

หมวดหมู่ downstairs 

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามกันมากที่สุด

EN-TH Dictionary upstairs แปลว่า:

  1. ชั้นบน

  2. ข้างบน

  3. ชั้นบน

  4. ในใจ, อยู่ในสมอง

  5. ไปยังข้างบน, ด้านบน, ชั้นบน

  6. ข้างบน, ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า

 ภาพประกอบ

  • upstairs

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "upstairs"

 Antonyms – คำตรงข้ามกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่